EN VANLIG DAG PÅ KLINTEN

”Alltför ofta kräver man att barn ska anpassa sig till världen. De vore mer ändamålsenligt att anpassa världen till barnen” Maria Montessori


KL 08:00
Barnen börjar sin dag ute där de får träna grovmotoriska övningar för att orka med arbetspasset.

KL 09:00
Sen är det dags att komma in i hallen som är en lugnare miljö. Här uppmuntras barnen att ta av sig kläderna och skorna själv.

De mindre får hjälp av personalen eller av de äldre vid behov. Stövelknekten är en stor favorit.

Alla barn har sin hylla som är anpassad till deras höjd med respektive foto och namn där de hänger upp sina kläder och ställer sina skor. Personalen ser till att barnen lär sig att hitta sin hylla själva. På det sättet utvecklas barnets motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. När alla är klara med avklädningen är det dags för fruktstunden på respektive avdelning.


Strax efter inleds arbetsstunden som varar i cirka 2 timmar. I den förberedda miljön är allt uppställt på barnens nivå.

"Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt" Maria Montessori


Barnen tar fram något att arbeta med själva. Allt material finns bara i ett exemplar och står på en bestämd plats. Detta skapar trygghet då de lätt kan hitta den övning de vill arbeta med. Det utvecklar även barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer.På småbarnsavdelningen finns det foton av materialet vid dess plats. Läraren visar barnet långsamt, en eller flera gånger hur man utför övningen så att de får tid att uppfatta alla moment. Därefter får barnet öva tills de behärskar övningen. Detta utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

På 3-6 års avdelningen finns ordkort vid varje materiels plats. Har barnen svårt att välja är det lärarens uppgift att locka dem till något nytt och på det sättet verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar.


Det finns även material för praktiska och sensoriska övningar, samt språk-, matematik och kulturmaterial. De praktiska övningar är grundläggande övningar som är lätta att utföra och koncentrera sig på, något som barnen upplever som roligt.


KL 10:30
Varje dag hjälper några av barnen till med att duka. När maten är klar presenterar barnen maten för sina kamrater och bjuder dem till bords (”Varsågod Lena, varsågod, Pontus, etc).

"All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling." Maria Montessori

KL 11:15
På borden är maten upplagd i små skålar, så att barnen kan ta maten själva och sedan skicka vidare till kompisen bredvid. Det ger barnet möjlighet att öva sin kommunikation och problemlösning.

Barnet delar sin mat efter sin förmåga och äter med kniv och gaffel. När lunchen är slut skrapar barnen eventuella matrester i en kompostlåda och ställer undan tallrik, glas och bestick.

KL. 12:00

Efter maten går barnen och tvättar sina händer. Tvättrummet är inrett efter barnens nivå. Här finns också barnens extrakläder tillängliga så att de kan själva hämta och byta vid behov. På småbarnsavdelningen är det sovdags efter lunch. Men innan dess lyssnar de på saga eller musik.


De äldre barnen vilar till sagan. Det finns en bokväska som de äldre barnen får med sig hemma vid ett par tillfällen. De får själva välja en bok hemma att ta med till vilan dagen efter. Målet är att barnet berättar för sina kompisar om varför de valt boken och vad det handlar om. Barnet utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sin uppfattning. Efter vilan går de stora barnen och medan de små fortsätter med de självvalda aktiviteterna.

KL 14:15Kort samling och mellanmål
Barnen får vara med och förbereda mellanmålet genom att till exempel hjälpa till med att baka bröd eller göra smoothie.

Efter mellanmålet går de små barnen ut och stora fortsätter med självvalda aktiviteter en stund och sedan är det uteverksamhet fram till hemgång.

"Mänsklighetens viktigaste upptäckt är barnets inre krafter. De är grunden för själva livet." Maria Montessori

© 2009 Klinten • Valid XHTML CSSSITEMAP