MONTESSORIFÖRSKOLAN KLINTEN

Montessoriförskolan Klinten bildades 1993 av en grupp engagerade föräldrar bosatta i Tyresö, med ett gemensamt intresse för Maria Montessoris pedagogik. Klinten drivs som ekonomisk förening med hjälp av bidrag från kommunen och har samma barnomsorgstaxa som andra förskolor i kommunen. Klinten har dock en egen kö. Klinten drivs idag av ett antal medlemsfamiljer och styrelsen består av valda medlemmar. Förutom att delta i styrelsearbetet hjälps föräldrarna även åt med jourarbete, städning och olika arbetsgrupper.

Montessoripedagogiken är en viktig del av vardagen på Klinten. Grundtanken är "Hjälp mig att göra det själv". Genom att observera barnen och ge dem meningsfulla aktiviteter tar personalen tillvara deras intresse och lust att lära.

Klinten består av två avdelningar. Blåklinten, med 10 barn i åldern 1,5 till 3 år och Rödklinten med 19 barn i åldern 3 till 6 år.

Under sin tid på Klinten skall varje barn erbjudas att:

 • Träna sina kunskaper inom det praktiska livets göromål (ute och inne)

 • Träna socialt samarbete

 • Träna sina sinnen (sensoriskt material)

 • Utveckla språket (begreppsuppfattning, förberedande läsning och skrivning)

 • Grundläggande matematik

 • Kännedom om världen (geografi, biologi, zoologi, historia)

 • Musik, rörelse, bild, form

 • Miljö, idrott

Barnet skall:

 • Få utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar

 • Skall ha frihet att välja aktivitet och hålla på så länge eller så kort stund han/hon vill

Läraren skall:

 • Vara lyhörd för olika behov och ge stimulans

 • Locka och uppmuntra

 • Ställa i ordning miljön (hjälp mig att hjälpa mig själv)

KLINTEN HAR TYRESÖS NÖJDASTE FÖRÄLDRAR

Varje år gör sju kommuner i Storstockholms-området tillsammans med föräldrarna en kundundersökning om hur nöjda vi är med vår barnomsorg. I undersökningen så får Klinten genomgående toppbetyg.
2015 års undersökningen »

© 2009 Klinten • Valid XHTML CSSSITEMAP